Capoeira

Capoeira is een spel van ontwijken, een listig spel dat is ontwikkeld door de Afrikaanse slaven die vanaf de XVIe eeuw naar Brazilië werden verscheept. 

In deze vechtkunst zijn sluwheid en behendigheid belangrijker dan brute kracht; hier geldt niet de wet van de sterkste, maar van de sluwste. 

carybe3low

Capoeira combineert muziek, spel, dans, acrobatie en vechtsport in een collective energetische ervaring die de roda (‘kring’) is – het ronde theater van het spel – geleid door een orkest (‘bateria) e voortgestuwd door gezang. De ‘roda’ is een plek van expressie waar allen bijdragen aan de ontwikkeling van een ieder; gedurende een ‘roda’, wisselt iedere capoeirista van zijn of haar rol als muzikant(e), zanger(es), vechter en speler. 

Capoeira brengt ook de mogelijkheden met zich mee te reizen, Brazilië en haar culturele en lichamelijke taal en codes te leren kennen, improvisatie te ontwikkelen alsmede sociale ontwikkeling, gulheid en een gevoel voor ritme en melodie. Capoeira laat het lichaam zich bewegen, maar het is geen sport in de normale zin van het woord, want er bestaat geen erkende competitie. Een ieder praktiseert deze kunst volgens zijn of haar mogelijkheden en ontwikkelt zich volgens haar of zijn eigen ritme. Het gaat hier niet om winnen of verliezen, maar om zich over te geven en zich te commiteren aan het spel. 

carybetr

Capoeira was voor lange tijd verboden en werd met harde hand onderdrukt in Brazilië, omdat het een manier was om de eigen culturele identiteit van de slaven te behouden. Het funcioneerde als een vorm van cultureel verzet tegen het onrechtvaardige en ongelijke regime. Daarnaast was capoeira ook een manier om zich voor te bereiden voor het fysieke gevecht, en werd als zodanig ook gebruikt door gevluchte slaven en de gangs en groepen in de grote steden. Pas in 1937, in de stad São Salvador in de staat Bahia, werd het onderwijzen ervan gelegaliseerd. Sindsdien blijft capoeira zich ontwikkelen tot aan de dag van vandaag, waar het de tweede nationale fysieke activiteit is na het voetbal. De gemeenschappen waar het onderwezen wordt, of het nou groepen of scholen zijn, dragen bij aan haar ontwikkeling en behouden zo de verbinding met de traditie en het verleden. 

Als een levende kunst voortgekomen uit de geschiedenis van de slavernij, wordt capoeira vandaag de dag in de hele wereld onderwezen. Capoeira is tegelijkertijd een tegen-cultuur, een filosofie en een unique manier van volksonderwijs. carybe15

De tekeningen hier weergegeven zijn van de artiest Carybé (1911-1997)